Certificering

Daar waar met voedsel gewerkt wordt, zijn de eisen aan het werkproces hoog. En terecht. Euronuts is in het bezit van meerdere kwaliteitscertificaten. Zo is Euronuts gecertificeerd voor het biologisch produceren van onze producten. Daarnaast heeft het bedrijf een certificaat voor voedselveiligheid. Sinds 1994 is Euronuts al in het bezit van HACCP. Sinds 2006 voldoet Euronuts aan de eisen van BRC (British Retail Consortium).

FSO 22000 certificaat

ISO 22000 bevat de eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen en de inspectie hiervan. ISO 22000 volgt de structuur van ISO 9001 (kwaliteits-) management en integreert deze met HACCP (voedselveiligheid).

FSSC-Certificaat

Skal Bio Certificaat

Met dit certificaat onderwerpt  Euronuts zich aan de controles en voldoet aan de in deze verordeningen vastgestelde voorschriften. Hiermee wordt bedoeld dat de genoemde producten en/of voortbrengingsprocessen voldoen aan de eisen voor de biologische productiemethode.